Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych
Znajdujesz się na: Strona główna/Aktualności

Aktualności

2010-10-01
Postanowienia o powołaniu biegłego przez Policję, Prokuratury i Sądy

Przy zleceniach realizowanych na mocy postanowienia wydanego przez organy Policji, Prokuratury, Sądów oraz innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze ostateczny koszt opinii ustalany jest na podstawie kalkulacji wynikowej, wg faktycznego czasu pracy z zastosowaniem stawek za godzinę pracy określonych zgodnie z § 6a w zw. z § 6b i § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postepowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 508 ze zm.), z zastosowaniem stawek nieprzekraczających czterokrotności wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami tego rozporządzenia (na podstawie odpowiednich procentów kwot bazowych) oraz zgodnie z poniesionymi wydatkami według załączonego oświadczenia/rozliczenia wydatków Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych, stanowiących – w zakresie wydatków – oświadczenia wskazane w § 8 wymienionego rozporządzenia.

„§ 6a. W przypadkach, o których mowa w art. 193 § 3 k.p.k., gdy jednym z powołanych biegłych jest biegły, o którym mowa w § 3a, lub podmiot, o którym mowa w § 3c, wynagrodzenie pozostałych biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., może być podwyższone do czterokrotności wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.”

„§ 6b. Przepis § 6a stosuje się odpowiednio w przypadku powołania biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., z zakresu tej samej specjalności.”

Aktualne stawki ekspertów w postępowaniach sądowo - prokuratorskich wynoszą:

a. biegły mgr 1,81% z kwoty bazowej 1.789,42 zł - 32,39 zł/godzina + 23% VAT

b. biegły dr 2,55 % z kwoty bazowej 1.789,42 zł - 45,63 zł/godzina + 23% VAT

c. biegły dr hab. 3,08 % z kwoty bazowej 1.789,42 zł - 55,11 zł/godzina + 23% VAT

d. biegły prof. 3,93 % z kwoty bazowej 1.789,42 zł - 70,32 zł/godzina + 23% VAT

Dane do postanowienia o powołaniu biegłego przez Policję, Prokuratury i Sądy:

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych s.c.

ul. Mickiewicza 63

01-625 Warszawa

Prosimy o wystawianie postanowień według powyższych danych!