Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych

Badania antropologiczne

1. Identyfikowanie danej osoby poprzez fotografie lub też innego rodzaju nośniki obrazu,
2. Rozpoznawanie danych osób oraz NN zwłok ludzkich poprzez fotografie i nagranie wideo,
3. Przygotowanie rekonstrukcji wyglądu twarzy poprzez analizę budowy czaski,
4. Rysopis pamięciowy,
5. Postarzanie posiadanych zdjęć,
6. Odtworzenie plastyczne,
7. Superprojekcja, czyli nakładanie zdjęcia czaszki na zdjęcie domniemanej osoby wykonane jeszcze za życia.
8. Próba identyfikacji rysunkowo –kompozycyjnej, która stanowczo usprawniła proces tworzenia portretów pamięciowych,
9. Identyfikowanie nieznanych ciał i szczątków ludzkich

I. Ustalanie tożsamości zwłok i szczątków ludzkich w oparciu o badania antropologiczne, stomatologiczne, radiologiczne:
1) analiza antropologiczna szczątków kostnych, profil biologiczny : szacowanie płci, wieku, przybliżonego wzrostu, itp.
2) aproksymacja twarzy osoby zmarłej na podstawie kości czaszki;
3) porównawcze badania odontologiczne na podstawie cech uzębienia czaszki/zwłok i badania porównawcze z wykorzystaniem dokumentacji stomatologicznej;
4) badania metodą superprojekcji – analiza w zakresie cech budowy czaszki i cech głowy osoby z wykorzystaniem zdjęć fotograficznych
5) porównawcze badania radiologiczne - badania z wykorzystaniem zdjęć radiologicznych, danych z CT, RM (czaszki, zębów, kości szkieletu pozaczaszkowego);

II. Identyfikacja osób na podstawie zapisu z monitoringu:
1) zdjęcia, nagrania VHS i w technologii cyfrowej
2) badania porównawcze w oparciu o materiał dowodowy z monitoringu oraz porównawczy z wizji lokalnej.

III. Analiza materiałów (filmy, zdjęcia) zawierających treści pornograficzne – ocena wieku oraz badania identyfikacyjne:
1) ustalanie wieku rozwojowego osób przedstawianych w materiałach o treściach pornograficznych.
2) ustalanie tożsamości osób widocznych na zdjęciach i w filmach zawierających treści pornograficzne.

IV. Ocena wieku rozwojowego osób żywych
1) wiek kostny – zdjęcia radiologiczne ręki lewej
2) wiek zębowy – badanie uzębienia, zdjęcia pantomograficzne, zębowe