Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych
Znajdujesz się na: Strona główna/Ciekawostki

Ciekawostki

Badanie dokumentów

Stwierdzenie autentyczności pisma i podpisów, ustalenie autentyczności dokumentów cywilno-prawnych, bankowych, firmowych etc., ustalenie autentyczności dokumentów polskich i obcych w tym podrabianych i przerabianych (dokumenty tożsamości, samochodowe, banknoty, czeki, karty płatnicze), badanie dokumentów kopiowanych i komputerowych maszynopisów oraz badanie odcisków pieczątek.

 

Badanie z zakresu informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych

Analiza zawartości komputerów, nośników danych, użytkowanych systemów komputerowych i danych w nich umieszczonych, budowy i zastosowań urządzeń wykonywanych techniką cyfrową, a także analiza programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich,
wyszukiwanie i odzyskiwanie skasowanych plików oraz informacji usuniętych z nośników danych,
udostępnianie zawartości plików zabezpieczonych hasłem,
ustalenie przyczyn niesprawności systemów komputerowych i wskazywanie winnych ich powstania,
wycena wartości sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
ustalenie legalności użytkowanego oprogramowania oraz identyfikacja zawartości cyfrowych nośników danych pod kątem ich legalności,
sporządzanie opinii w zakresie przestępstw związanych z sieciami komputerowymi oraz internetem.

 

Badanie fonoskopijne

Stwierdzenie autentyczności nagrania (czy nie nastąpiło zmontowanie nagrania), poprawa jakości nagrania np. usuwanie szumów i innych zakłóceń, identyfikacja osoby, której głos został zarejestrowany na nośniku dźwięku, sporządzenie stenogramu wypowiedzi zarejestrowanej na nośniku dźwięku.

 

Badanie toksykologiczne i fizykochemiczne

Ustalenie ilościowe i jakościowe składu substancji przedstawionej do badań oraz określenie czy dana substancja jest trucizną, bądź czy ma właściwości toksyczne.

 

Badania audiowizualne

Badanie nagrań na taśmach magnetowidowych oraz nagrań specjalistycznych - tzw. kamery przemysłowe to ocena systemu, w którym dokonano zapisu, ocena autentyczności zapisu, ustalenie ewentualnej ilości kopii, ocena jakości sprzętu użytego do zapisu - analogowe lub cyfrowe, sporządzenie stenogramu wypowiedzi utrwalonych na taśmie, wykonanie dokumentacji tzw. stop klatek z dowodowej taśmy, sporządzenie kopii taśmy dowodowej w popularnym formacie, sporządzenie dokumentacji elektronicznej.

 

Rekonstrukcje wypadków drogowych

Badanie wypadków komunikacyjnych to ustalenie przyczyny wypadku, określenie prędkości uczestniczących w nim pojazdów, określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku, analiza obrażeń ludzi i uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku.