Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych

Badania fonoskopijne

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

Do czego służy fonoskopia?

Jeśli chodzi o nagrania to jest to:

 1. wykonanie szczegółowej analizy wszelkich nagrań dźwiękowych będących dowodem w sprawie,
 2. wykonanie dokładnej analizy elektrycznej i akustycznej zabezpieczonych nagrań
 3. zabezpieczenie nagrań z uszkodzonych nośników
 4. wykonywanie badań pod względem informatycznym i komputerowym
 5. zmiana parametrów nagrania
 6. analizowanie wszystkich nagrań pochodzących z podsłuchów i poprawa ich jakości
 7. likwidacja zakłóceń w nagraniach dźwiękowych
 8. przepisywanie nagrań z dużymi zakłóceniami
 9. określenie oryginalności i jedności zabezpieczonego nagrania 

Badania fonoskopowe głosów to:

 1. określenie tożsamości głosu z nagrania
 2. sporządzenie opisu charakteru osoby z nagrania
 3. wykonanie szczegółowego badania aparatu dźwięku osoby z nagrania 
 4. wyznaczenie płci oraz liczby osób biorących czynny udział nagraniu
 5. zbieranie i zabezpieczanie materiału dowodowego podczas wyjazdów terenowych oraz na miejscu 
 6. określanie cech charakterystycznych w wypowiedziach danej osoby oraz cech anormalnych w sposobie mówienia 

Jeśli chodzi o przewody sądowe to fonoskopia jest niezbędna podczas :

 1. rozpraw o rozdzielność majątkową
 2. separacji
 3. orzeczenia rozwodu
 4. rozpraw o rabunek
 5. rozpraw sądowych związanych z groźbami karalnymi
 6. rozpraw o podżeganie do czynu karalnego
 7. procesów, w których jest podejrzenie planowania przestępstw
 8. rozpraw korupcyjnych
 9. procesów o przestępstwa zorganizowane 
 10. procesów narkotykowych
 11. spraw związanych z używkami
 12. rozpraw o handel dopalaczami
 13. podejrzenia o przemyt
 14. naruszenia kodeksu gospodarczego
 15. podejrzenia o przestępstwa finansowe
 16. dopuszczenia się fałszywych alarmów bombowych
 17. dopuszczenia się fałszywych alarmów straży pożarnej
 18. dopuszczenia się fałszywych alarmów pogotowia ratunkowego
 19. fałszywego alarmowania pogotowia gazowego i energetycznego


Fonoskopia to:

1. Analiza nagrań cyfrowych i analogowych
- badanie nagrań wykonanych na urządzeniach rejestrujących dźwięk,
- przygotowanie charakterystyki urządzeń nagrywających,
- odzyskanie nagrań usuniętych z urządzeń cyfrowych, komputerów i telefonów komórkowych.


2. Cyfrowe przerabianie nagrań
- przerabianie formatu nagranych plików,
- określenie powodów zakłóceń nagranego dźwięku,
- usuwanie znalezionych zakłóceń w nagraniach.


3. Przepisywanie zapisanych nagrań
- przygotowywanie stenogramów i spisywanie dokumentów zapisach w formie dźwięku oferowane w różnych językach,
- przepisywanie nagrań z dużymi zakłóceniami.


4. Pisemne zaświadczenie o autentyczności nagrań
- oscylogramy, spektrogramy,
- ocena autentyczności, ciągłości i braku ingerencji w nagrania wykonane metodą analogową.


5. Rozpoznawanie głosów
- określenie tożsamości głosu lub też jej zaprzeczenie,
- przeprowadzenie analizy porównawczej próbek mowy i oznaczenie podobieństw lub też ich braku w cechach akustycznych,
- oznaczenie liczby głosów, jakie biorą udział w nagraniu,
- pobranie i zabezpieczenie materiału wykorzystanego do porównania


6. Przygotowanie profilu psycholingwistycznego badanego głosu
- sporządzenie profilu psychologicznego na podstawie dokonanej analizy ściśle określonych indywidualnych cech mowy, barwy głosu, posiadanego akcentu, zasobu słownictwa i tym podobnych,
- określenie stanu psychicznego osoby, w jakim się znajdowała w chwili nagrywania materiału.


7. Wykonanie nagrań w nietypowych lub patologicznych warunkach
- osób będących pod wpływem substancji odurzających, alkoholu i wielu innych,
- osób znajdujących się w sytuacjach skrajnego zagrożenia życia,
- w przypadku występowania patologii anatomicznych oraz funkcjonalnych toru głosowego.


8. Przygotowywanie pełnej dokumentacji na potrzeby rozpraw sądowych
- przygotowywanie dokumentów dowodowych po korekcie wykonanej przez sąd,
- sporządzenie całościowej dokumentacji,
- udzielanie konsultacji tyczących się koniecznego sprzętu oraz odpowiednich warunków do przeprowadzenia nagrania.


9. Nagrania dźwiękowe można wykorzystać w sprawach karnych jak i cywilnych:
- sprawy korupcyjne,
- groźby karalne,
- namawianie do czynu karalnego,
- przestępczość zorganizowana,
- sprawy rozwodowe,
- naruszenie dóbr osobistych,
- fałszywe alarmy.


Fonoskopia to analiza nagrań cyfrowych i analogowych wykonanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku urządzeń podsłuchowych, czy też innych urządzeń rejestrujących dźwięk. Należą do nich dyktafon, telefon komórkowy, kamera video i wiele innych.
Analiza nagrań to także analiza stanu nośników, formatu zapisu oraz systemu, w którym to dostarczone zostało nagranie i ustalenie parametrów elektroakustycznych. 

Fonoskopia daje możliwość odzyskania nagrań pozornie utraconych lub usuniętych z urządzeń cyfrowych. Nawet kasowanie wiadomości, czy nagrania na nagraniach nie likwidują możliwości odzyskania dźwięku.
Fonoskopia pozwala na konwersję formatu plików, szczegółowe określenie rodzaju występujących zakłóceń lub zniekształceń dźwięku. 

Osoba wykonująca badania fonoskopowe wykonuje również transkrypcje nagrań, czyli odsłuch nagrania i spisanie usłyszanych wypowiedzi. Transkrypcja może być wykonana również w językach obcych. 

Fonoskopia służy do potwierdzenia autentyczności zarejestrowanych nagrań. Wykonuje się ją poprzez analizę akustyczno - pomiarową oraz wizualną, czyli oscylogramy, czy też spektrogramy. Ocena audytywna i akustyczna nagrania ma za zadanie potwierdzić lub zaprzeczyć autentyczności, ciągłości oraz integralności nagrań zarejestrowanych na taśmach, czy też kasetach..
Na potrzeby prokuratury istnieje możliwość przeprowadzenia identyfikacji głosów z nagrań. Jest to bardzo ważne, jeśli prowadzone są procesy o groźby karalne, dochodzenia korupcyjne, podejrzenia o podżeganie do czynu karalnego, przestępstwa zorganizowane, sprawy rozwodowe, sprawy o naruszenie dóbr osobistych i materialnych oraz fałszywe alarmy służb policyjnych. Fonoskopia w tym wypadku ma za zadanie potwierdzenie lub też zaprzeczenie tożsamości głosu zabezpieczonego w materiale dowodowym oraz materiale porównawczym. Identyfikując głosy określa się podobieństwa cech akustycznych lub też ich braku. 

Fonoskopia to również opracowywanie psycholingwiostycznego profilu osoby, jakiej to głos podlega badaniu. Tego rodzaju profil sporządza się analizując indywidualne cechy mowy, głosu, akcentu, dialektu, wykorzystywanego w trakcie rozmowy słownictwa, poprawnościstylistycznej, bogactwa słownictwa, ekspresji głosu oraz tak różnorodności składniowej. Osoby z różnych środowisk posiadają całkowicie inny styl mowy, czy nawet charakterystyczne zwroty. 

Każdy kto zajmuje się fonoskopią przygotowuje dokumentację na potrzeby organów ścigania i sądów, dokumentuje przeprowadzane czynności oraz udziela konsultacji w zakresie zarówno sprzętu, na którym zostało dokonane nagranie, jak i również warunków w jakich miało ono miejsce.