Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych

Medycyna sądowa

Zakres badań:
 • Opiniowanie w zakresie kwalifikacji prawnej obrażeń ciała na podstawie badań pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej, akt sprawy, ustalanie ewentualnego mechanizmu powstania obrażeń (czynny, bierny),
 • Opiniowanie w zakresie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk.),
 • Toksykologia sądowo-lekarska – opiniowanie w sprawach pro- i retrospektywnego ustalenia stanu trzeźwości podejrzanych na podstawie akt sprawy,
 • Wielokierunkowe opiniowanie w sprawach w postępowaniu karnym – ustalenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, wczesnych odległych następstw doznanych obrażeń ciała itd.,
 • Techniczno-medyczna rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszych oraz identyfikowanie kierowcy (ekspertyzy kompleksowe z biegłym z dziedziny ruchu drogowego przy użyciu m. in. programu PC-crash),
 • Wszelkie inne opinie sądowo-lekarskie z zakresu medycyny sądowej po uprzednim uzgodnieniu z Organem Procesowym.
 • Określenie stopnia uszkodzenia ciała.
 • Opinie oceniające zdolność do uczestniczenia w czynnościach procesowych, udziału w rozprawach przed Sądem, możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i pobytu w policyjnej izbie zatrzymań oraz do odbycia kary pozbawienia wolności.
 • Oszacowanie stanu zdrowia osób poszkodowanych dla celów odszkodowawczych tj. uszczerbku na zdrowiu, zakresu zwiększenia potrzeb życiowych w związku z powstałą szkodą, zasadności kosztów przeprowadzonego i koniecznego leczenia w przyszłości. 

Opinie są sporządzane z przybranymi specjalistami za zgodą podmiotu zlecającego, w zależności od spornego problemu. 

Wszystkie opinie wydajemy na podstawie zgro­madzonej dokumentacji medycznej oraz materiału zawartego w aktach sprawy. 

Dzięki udziałowi doświadczonych specjalistów istnieje możliwość oceny zdolności wyrażania woli w sprawach o prawo do nabycia spadku lub darowizny oraz oceny zdolności do wykonywania innych czynności prawnych. 

Obecny zakres opiniowania to:

 • otolaryngologia
 • medycyna pracy
 • reumatologia
 • urologia
 • endokrynologia
 • ortopedia
 • chirurgia urazowa
 • pediatria
 • kardiologia
 • ortopedia
 • dermatologia
 • okulistyka
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia dziecięca
 • chirurgia naczyniowa
 • rehabilitacja ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • neurologia
 • onkologia kliniczna
 • onkologia
 • chirurgia onkologiczna
 • nefrologia
 • pulmonologia
 • patomorfologia
 • traumatologia
 • choroby zakaźne
 • medycyna przemysłowa
 • ginekologia
 • psychiatria,
 • psychologia
 • seksuologia
 • diabetologia
 • neurochirurgia
 • medycyna ratunkowa