Alarmy i monitoringi włamaniowe Analiza kryminalna Analizy włosów na narkotyki i dopalacze Badania antropologiczne Badania audiowizualne Badania broni i badania balistyczne Badania daktyloskopijne i traseologiczne Badania DNA - Ślady biologiczne i kryminalistyczne Badania elektrotechniczne Badania fizykochemiczne Badania fonoskopijne Badania grafologiczne i badania dokumentów Badania legalności filmów Badania paralizatorów Badania środowiskowe Badania toksykologiczne Badania wariograficzne BHP i mechanika Budowa instrumentów muzycznych Chemia Chemia techniczna i chemia środowiska Ekspertyzy budowlane Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg Elektroenergetyka i rynek energii Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym Geodezja Geologia Hodowla koni i wypadki Informatyka śledcza Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Językoznawstwo Księgowość śledcza - finanse i rachunkowość Leśnictwo Meblarstwo Medycyna sądowa Melioracja Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki. Obróbka drewna Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej Odzyskiwanie wykasowanych SMS-ów z telefonów komórkowych i kart SIM Opinie kominiarskie Opinie medyczne Pedagogika Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy Pomiar prędkości Pożary i wybuchy Przedsiębiorstwa Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy Psychiatria Ratownictwo wodne Rehabilitacja Rekonstrukcje wypadków drogowych Rolnictwo Seksuologia Sprzęt detektywistyczny Szacowanie nieruchomości Szkolenia Telefony szpiegowskie Telekomunikacja Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika Towaroznawstwo skórzane Turystyka, rekreacja i hotelarstwo Ustalanie ojcostwa - badania DNA Uzależnienia alkoholowe Wodociągi i kanalizacja Włókiennictwo Zamówienia publiczne Łowiectwo Pobieranie materiału głosowego Transport dowodów rzeczowych

Toksykologia

Prowadzone przez nas przedsiębiorstwo zajmuje się szeroko pojęta analizą różnego rodzaju materiałów płynnych jak i stałych.
Oferujemy naszym klientom przede wszystkim:


1. Analizę zarówno jakościową jak i ilościową wielu związków o lotnym stanie skupienia:

 • alkohole, w tym metanol, butanol, izobutanom, propanol, etanol i wiele innych,
 • substancje będące aldehydami, estrami i ketonami,
 •  materiały będące pochodnymi ropy,
 • związki cyjanowe,
 • glikol etylowy.

2. Odnajdywanie substancji organicznych w badanym materiale:

 • przeprowadzenie analizy zebranych płynów ustrojowych na obecność jonów metali ciężkich,
 • przeprowadzenie analizy dostarczonych płynów ustrojowych na obecność azotynów i innych anionów.

3. Przeprowadzenie analizy wstępnej w celu wykrycia obecności leków oraz narkotyków z wykorzystaniem testów immunochemicznych:

 • analiza próbki moczu w celu wykrycia opioidów, amfetaminy, kannabinoli czy też kokainy,
 • analiza próbki moczu w celu znalezienia leków, do których należy zaliczyć barbiturany, benzodiazepiny, trójcykliczne leki antydepresyjne.

4. Przeprowadzenie analizy zarówno jakościowej jak i również ilościowej w celu odnalezienia śladów ksenobiotyków mających działanie narkotyczne:

 • substancje z rodziny opiatów,
 • substancje należące do opioidów,
 • pochodne amfetaminy i sama amfetamina,
 • najróżniejsze metabolity oraz kokaina,
 • kannabinole, do których należy zaliczyć przede wszystkim marihuanę i haszysz.

5. Badanie dostarczonych próbek pod względem obecności leków o różnym działaniu farmakologicznym:

 • leki o działaniu nasennym,
 • leki przeciwbólowe nie będące w żadnym wypadku narkotykami,
 • leki posiadające działanie psychotropowe,
 • leki zażywane w leczeniu padaczki,
 • leki zażywane w leczeniu cukrzycy.

6. Badanie włosów na obecność ksenobiotyków:

 • wykrywanie, identyfikowanie i analizowanie wszystkich środków uzależniających należących do czterech grup narkotyków – kannabinole, amfetamina, opioidy, kokaina,
 • wykrywanie, identyfikowanie oraz określanie ilości leków należących do podstawowych grup farmakologicznych.

7. Badanie dostarczonych przez śledczych dowodów rzeczowych:

 • identyfikowanie narkotyków w postaci proszków, płynów, tabletek, czy też suszonych roślin,
 • identyfikowanie wszystkich dostarczonych dowodów rzeczowych znalezionych na miejscu zbrodni – mogą mieć postać płynów lub też substancji stałych.

8. Analizowanie znalezionych pestycydów:

 • należących do grupy substancji fosfororganicznych i karbaminianów,
 • występujących jako dikwat, parakwat, polichlorowe węglowodory, pochodne kwasu fenoksyoctowego, czy też DDT.

9. Wykonujemy również analizy specjalne, do których należy zaliczyć:

 • wykrycie obecności tlenku węgla w hemoglobinie,
 • wykrycie ilości methemoglobiny w badanej próbce krwi,
 • oznaczenie ACHE,
 • wykrywanie ewentualnych plam moczu w zdobytych dowodach rzeczowych,
 • wykrywanie śliny w dostarczonych dowodach rzeczowych.
 • Materiał dowodowy, który przyjmujemy do badania może :
 • należeć do osób żywych,
 • należeć do osób już nie żyjących i może mieć postać płynną, jak i również stałą,
 • mieć postać wszystkich innych dowodów rzeczowych, czyli tabletek, produktów spożywczych, cieczy, czy proszków.

Ponad to wykonujemy także opinie w zakresie:

 • toksykologii ogólnej
 • toksykologii klinicznej i sądowej
 • farmakokinetyki
 • farmakodynamiki
 • toksykokinetyki
 • farmakologii
 • farmakologii klinicznej
 • analityki klinicznej
 • bioanalizy (biomarkery środowiskowe)
 • bromatologii
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, ksenobiotyków, substancji używanych w kosmetyce (również u noworodków, niemowląt i dzieci).
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące chemii gospodarczej (np. środki piorące, dezynfekujące, repelenty, mydła, blokery UVA i UVB itp.)
 • raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące suplementów diety a także narażenia zawodowego lub przypadkowego na zatrucia ostre, podostre i przewlekłe spowodowane emisją ksenobiotyków do powietrza, gleby i wody.
 • Całościowa charakterystyka substancji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania na organizm ludzki po wniknięciu różnymi drogami (doustnie, przez skórę, inhalacyjnie), oszacowanie wpływu immunomodulacji na organizm zdrowych ludzi, ryzyko narażenia na jednorazowe, powtarzające się dawki substancji wskutek jej emisji do otoczenia pracy ludzi, ryzyko stałego narażenia z oszacowaniem ryzyka narażenia na powtarzające się dawki substancji w otoczeniu pracy ludzi przy produkcji, pakowaniu, kontrola jakości itp. oraz wskazanie minimalnych środków ochrony osobistej i zabezpieczenia obszarów produkcyjnych w trakcie wytwarzania substancji czynnej.